ล่ามภาษาญี่ปุ่น ปิ่นทอง-ชลบุรี เพศชาย/หญิง รายได้ดี!!!ด่วน!!!

2013.06.18

ประเภทธุรกิจ Engineering Service
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิีน 55 ปี
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 
???????????????????????????? ??????-???????

??????/???? ????????????

????????????????????????

??????????????-???????? ???? 08.30-17.30

???????? !!!

????????????????????????????????????? ??????????? 087-0693222 ???