เซลล์ กรุงเทพฯ เพศชาย สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ด่วน !!!!!!!

2013.06.18

ประเภทธุรกิจ TRADING - CHEMICAL
ตําแหน่ง Sale
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน ถนนพระราม 4

Detail

ไม่ต้องหาลูกค้าใหม่ มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
???????????? ????????????????????? (????????? 4)

????????????????????? ???????????????

?????? ??????????? 40 ??

?????????????? - ???????? ???? 09.00-18.00 ?.

???????????????? 3 ????????

??????????????????? !!!!!

????????????? !!


***??????????????????????????????? ??????? (????) ??????????? 089-2009557 ***