ประสานงานฝ่ายขายภาษาญี่ปุ่น/ใกล้รพ.บางนา/ธุรกิจเทรดดิ้งเคมีภัณฑ์

2013.06.20

: ( ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษา
  • ภาษา
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ
  • อาศัยอยู่ในประเทศ

??????????????????????????/ SALES COORDINATOR
-????????????????????????????????????????????
-??????????????????? 1 ????????
-??????????????????????????? ??????????????????????? ??? ???? ?????

?????????????????????? ???????? 087-0425777
?????????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th