ล่าม/เลขา ภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่อยุธยา มีรถรับส่งจากกทม. จบใหม่ ชาย/หญิง

2013.06.20

ประเภทธุรกิจ ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมบางปะอิน จ. อยุธยา

Detail

ล่ามแปล ประสานงานในสำนักงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-29
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ปานกลาง

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ?????????
-????? ??????????????? ???????????????????? ?????? ?.????????? ????????
-????????????
-????????????????????
-?????????
??????????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th