รับสมัครบัญชี/มีประสบการณ์/มี CPD LICENSE/ผู้หญิง/อายุไม่เกิน40ปี/สถานที่ทำงาน บีทีเอสบางจาก

2013.06.21

ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง HEAD ACCOUNTING
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน บีทีเอส-บางจาก

Detail

ดูแล รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ27-40ปี
  • ภาษาอังกฤษ-พอใช้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 1.??????????????? ??????????? 40??
2.????????????????????????????? 3 ????????
3.?? CPD LICENSE , for sale ?????????????? ????????????? EXPRESS ???
4.??????????????????????
***???????????????? ?????? ??? 02-2608454 , 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***