ด่วน!!Safety/ทำงานอมตะนคร-ชลบุรี/อายุ25-35ปี/ชาย-หญิง

2013.06.21

ประเภทธุรกิจ โรงงานขึ้นรูปพลาสติก
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร

Detail

ติดต่อประสานงานกับราชการ ดูแลรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกเดือน

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35ปี
  • ภาษาอังกฤษ-ไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????????????????????????? 081-8241820, treatment 02-2608454
????????????????nisachon@pcmt.in.th