รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/ธุรการ**ด่วน**บริษัทเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่น**ทองหล่อ***เพศชาย-หญิง***ทำงาน10.00-19.00***

2013.06.24

ประเภทธุรกิจ บริษัทเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน ทองหล่อ

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ???????????????????????????? ?.??????????????????????????????? ???????? 7 ????????? ??????????????????????????/?????? ???????????????????????? ??????????????????? ????????????? ????????????????
?????????

1.??????/????
2.???? 22-40 ??
3.??????????????????????????????
4.?????? ????-?????-??? ?????????????????????????
5.????? ??????-????? ????10.00-19.00 ?.

?????????? ?????? ??????????? 089-8165611