ด่วน!!!รับสมัครงานตำแหน่งจัดซื้อ/บีโอไอ , ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี , ภาษาอังกฤษ , เพศชาย/หญิง , อายุ 25-35 ปี

2013.06.24

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง PURCHASE/BOI
เงินเดือน NOT OVER 45,000 BAHT.
สถานที่ทํางาน 304 INDUSTRIAL PARK , THATOOM, SRIMAHAPHOTE , PRACHINBURI

Detail

**สวัสดิการ** - ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - อาหารกลางวัน - ชุดพนักงาน - โบนัส

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง PURCHASE/BOI
เงินเดือน NOT OVER 45,000 BAHT.
สถานที่ทํางาน 304 INDUSTRIAL PARK , THATOOM, SRIMAHAPHOTE , PRACHINBURI

Detail

**สวัสดิการ** - ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - อาหารกลางวัน - ชุดพนักงาน - โบนัส

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????
- ??????/???? ???? 25-35 ??
- ?????????????????
- ?????????????????????????????/??????
- ????????????????????
- ????????????????(??????????????)
- ??????????????????????????????????

??????????
- ??????? Purchase(???????)/Boi(????????????????)
- ??????????????????????304 ?????????????????
- ??????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
- ??????????? - ????? (??????????????)
- ????????? 08.00 - 17.00 ?.
- ???????????????? 45, see 000 ??? (?????????????????????????????????????????????)

?????????????????????? ??????(?????1) ??? 087-0691333/02-2608454 ???? oraphan@personnelconsultant.co.th ???????????????