เซล์/เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-30 ปี/สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้/มีรถยนต์ส่วนตัว

2013.06.25

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร
ตําแหน่ง เซล์
เงินเดือน 15,000-25,000
สถานที่ทํางาน บางนา

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-30
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed