ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์(ภาษาญี่ปุ่น) ประจำที่สุขุมวิท26

2013.06.25

ประเภทธุรกิจ DENTAL HOSPITAL
ตําแหน่ง DENTEL ASSIST
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน สุขุมวิท26

Detail

- เป็นผู้ช่วยให้กับทางทันตแพทย์ - คอยแปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยให้ลูกค้า - คอยต้อนรับลูกค้า

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21 ปีขึ้นไป
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษนิดหน่อย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????????
- ??????????????
- ???? 21 ????????
- ??????????????????
- ???????????????????????????
- ?????????????????????????????????


????????????????
- ????????????????
- ?????????????-???????(???????????????????????2??????)
- ????????? 9.30-18.30


?????????? ????? 085-2357000