ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออกสินค้า

2013.06.26

ประเภทธุรกิจ TRADING - EIECTRONIC COMPONENTS
ตําแหน่ง LOGISTIC
เงินเดือน 25,000-35,000
สถานที่ทํางาน สุขุมวิท 21 อโศก

Detail

สวัสดิการ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัส(ตามผลประกอบการ)

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ30-35
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????????

-??????? ???????
-???? 30-35 ??
-??????????? ?????????????????????????????????????
-??????????????????????????????????
-??????????????????????
-??? MS Office ?????


***?????????? ???? 081-8271442***