รับล่าม ทำงานปิ่นทอง 2(ชลบุรี) เพศหญิง จบใหม่ได้

2013.06.26

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 25,000-55,000
สถานที่ทํางาน PINTHONG 2(CHONBURI)

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-45
  • ภาษาJAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????? ?????(???) 081-9175569