ด่วน!!!รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า , ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี , ภาษาอังกฤษ , เพศชาย-หญิง , อายุ 22-26 ปี

2013.06.28

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง MECHANICAL ENGINEER/ELECTRICAL ENGINEER
เงินเดือน NEGOTIABLE
สถานที่ทํางาน BANGKADI INDUSTRIAL PARK, PATHUMTHANI.

Detail

**สวัสดิการ** รถรับส่ง 12 สาย ปทุมธานี,ธัญญบุรี,บางปะอิน กทม.-เซนทรัล ลาดพร้าว โบนัสปีละ 2 ครั้ง เบี้ยขยัน ค่ากะ ชุดฟอร์ม ค่าอาหารกลางวัน ประกันชีวิต ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน งานเลี้ยงปีใหม่/ของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลืองานศพ (ครอบครัว) เงินแสดงความยินดีสมรส/ แสดงความยินดีคลอดบุตร ปรับค่าจ้างประจำปี (เม.ย.ของทุกปี)

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-26
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????
- ??????/???? ??????????? 26 ??
- ?????????????????(??????????????/??????????)
- ??????????????????????
- ?????????????????????? ??????????????????????????????
- ????????????????
- ???????????????

??????????
- ??????????????????????/???????????
- ???????????? ?????????????????????? ???????????????
- ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
- ?????????????? - ?????(??????????????????????????????????)
- ????????? 08.00 - 17.10 ?.
- ?????????????????????????????????????? (??????????????????????????????????)

?????????????????????? ??????(?????1) ??? 087-0691333/02-2608454 ???? oraphan@personnelconsultant.co.th ???????????????