ด่วน!!!รับสมัครงานตำแหน่ง Warehouse asst. , ทำงานแถวลาดกระบัง กรุงเทพฯ , ภาษาอังกฤษ , เพศชาย , อายุ 28-38 ปี

2013.08.03

ประเภทธุรกิจ INTERNATIONAL AIR -SEA FREIGHT FORWARDER -CUSTOM CLEARANCE -HOUSE MOVING SERVE -WAREHOUSING/PACKING
ตําแหน่ง WAREHOUSE ASSISTANT
เงินเดือน 28,000-35,000
สถานที่ทํางาน Chao khun taharn Road , Klongsampravet, Ladkrabang, Bangkok

Detail

สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ28-38
  • ภาษาENGLISH , JAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????
- ?????? ???? 28-38 ??
- ?????????????????
- ???????????????????????????????????????????3 ??
- ??????????????????????/??????????????????????????????????????????
- ???????????????? (???????????????)
- ??????????????????????????????????

??????????
- ??????? Warehouse assistant
- ????????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????
- ???????????????????????????????????????????????????? ??????-?????? ??????????????????-????? ?????????? ???????????????? ??????????????????20??
- ?????????????? - ????? (??????????????)
- ????????? 08.30 - 17.30 ?.
- ???????????????????????????????????????????? (?????? 28, buy cialis 000-35, cialis 000 bath.)

?????????????????????? ??????(?????1) ??? 087-0691333/02-2608454 ???? oraphan@personnelconsultant.co.th ???????????????