รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/N3/โรงงานพลาสติก/นิคมปิ่นทอง1//ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2013.08.05

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PLASTIC
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯ ปิ่นทอง1, ศรีราชา, ชลบุรี

Detail

ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยนายญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-35 ปี
  • ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น -ภาษาไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ???????????????
-?????????????????????????????????????????????????????????
-???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? N-3
-??????????????????????????????? ?????????????????????
-?????????????????????????????? ???????????????????
-??????????????????????

????????????????????????????????????????? 087-0425777
???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th