รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น เพศชายหรือหญิง อายุ 21-30 ปี ทำงานที่โรงงานเปิดใหม่ นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี

2013.08.05

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-EQUIPMENT (TOOL,NUT, SCREW)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 15,000-30,000/NEGOTIABLE
สถานที่ทํางาน 304 PRACHINBURI INDUSTRIAL ESTATE

Detail

SUPPORT TO JAPANESE

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-30
  • ภาษา

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ??????????????????????? EQUIPMENT (TOOL, healing NUT, illness SCREW) ????????????????????????????? ????????????????????? 20 ??
?????????
-??????????????
-???? 21-30 ??
-????????????????????????????????
-??????????????????????????
**???????????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477/02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th**