//**ด่วน**//ล่ามประสานงาน/เพศชายหรือหญิง/ไม่จำกัดอายุ/สามารถทำงานประจำโรงงานที่ระยองได้/สามารถเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นได้/ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3ขึ้นไป//

2013.08.09

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามประสานงาน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด/ระยอง

Detail

แปลประสานงานในไลน์ผลิตเเละในออฟฟิศ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่จำกัด
  • ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
**************************************************************
?????????????????????????????????? “????????????????????????”
????????????????????????????????
???????????????? ??????????????
***********************************************************
Qualifications:-
1. ?????? ??????????? ????????????
2. ??????????
3. ?????????????????????????????? ????????????
4. ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 1 ????????
5. ?????????????????????????????????????? **??????????????????????????????????????? N3 ?????? ???????????????????????????**
6. ???????????????????????????????????? ???????????????
**************************************************
?????????
- ????? - ??? ??????? (???????, sickness ????????????, physician ?.???????????,???????)
- ????????????????????
- ???????????
- ?????????
- ???????????????
- ?????????????????????
***************************************************
????????????????????????? “?????????” ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? E-mail : priyapat@personnelconsultant.co.th