ล่ามภาษาญี่ปุ่น/เพศหญิง ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า /ทำงานที่เทพารักษ์ กม. 23 มีรถรับ-ส่ง

2013.08.19

ประเภทธุรกิจ ผลิตสีอุตสาหกรรม
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Detail

-เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย -แปลเอกสาร

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ-28
  • ภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


?????????
-???????????????? - ??. 25
-???????????
-????????????????????
-?????
-??????????
-?????????
-??????????

??????????????????? ??????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th