เลขานุการ ภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่เทพารักษ์-บางพลี เพศหญิง

2013.08.19

ประเภทธุรกิจ ผลิต/พ่น สีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆ
ตําแหน่ง เลขานุการ
เงินเดือน -35,000
สถานที่ทํางาน เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Detail

-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -รับผิดชอบงานที่นายญี่ปุ่นแจ้งมา -เป็นล่ามบ้างบางโอกาส -บางครั้งต้องออกไปพบลูกค้ากับนาย

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-32 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี อังกฤษพอสื่อสารได้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


?????????
-??????????
-???????+????????
-????????? 500/???????
-???????????
-???????????-????? ??? 2 ?????/?????
?????????????????????????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th