รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/ชายหรือหญิง/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี/โรงงานเปิดใหม่/นิคมฯปิ่นทอง1 ชลบุรี

2013.08.20

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนจากเหล็ก(Heat Treatment)
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน นิคมฯปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี

Detail

รับผิดชอบงานด้านล่ามและเป็นผู้ช่วยคนญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-35
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น-ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 1.??????????????????? ??????????? 35??
2.???????????????????????
3.????????????????????????????? ??????????????????
4.????????????????????????????
***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , hospital 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***