ด่วน!!!//Logistics//เพศชายหรือเพศหญิง/อายุไม่เกิน 30ปี/มีประสบการณ์การทำงานทางด้านโลจิสติกหรือด้านนำเข้า-ส่งออกมาโดยตรง/ทำงานประจำออฟฟิศอโศก/

2013.08.30

ประเภทธุรกิจ ผลิตเเละนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิก
ตําแหน่ง Logistics
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน อโศก

Detail

• Coordinate with oversea supplier, shipping agent, BOI and warehouse for smooth process of air and sea import customs formality.

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 
?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
**************************************************************
?????????????????????????????????? “ Logistics ”
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????
***********************************************************
qualifications required :-
- Male/ Female Age not over 30 years old.
- Bachelor Degree in Business Administration or any related field.
- 2-3 years in logistics, viagra shipping agent
- Good command of English

************************************************************************

Duties & Responsibilities:-

• Contact with oversea vendor to get completed shipping document.
• Coordinate with shipping agent to delivery cargo to warehouse on time.
• Monitor and get confirmed incoming report from shipping agent for daily import shipment.
• Contact with oversea vendor if there is any error.
• Coordinate with concerned parties if there is an unexpected problem of import shipment such as shipment delay, seek damaged cargo during transportation.
• Daily monitor and check IC application of import shipment which issued by shipping agent.
• Process issue P/O to order warehouse material.
• Filing and record reference document.
• Support any assigned task from Logistics Supervisor and Manager.

****************************************************************

???????????????????????????????????????????? "?????????" ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? priyapat@personnelconsultant.co.th ???? priyapat@pcmt.in.th