รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์/ชายหรือหญิง/อายุ25-35ปี/มีประสบการณ์/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/กทม.

2013.09.25

ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง IT SUPPORT
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน สาทร,กทม.

Detail

-ดูแล รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในออฟฟิศ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 1.??????????? ??????????? 25-35??
2.???????????????? IT SUPPORT ???? ????????????????????????????????????????
3.???????????????????? (?????????????????????? ??????????????????)

***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , malady 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***