ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำนิคมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา

2013.10.01

ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง ADMIN&HR
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมเกต์เวย์ ฉะเชิงเทรา

Detail

สวัสดิการ -ค่าครองชีพ -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร -ค่าบ้าน -โอที -รถรับส่ง

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-29
  • ภาษาไทย อังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ?????????
-???????/??? ???? 25????????
-????????????????????????????? ?????????????????????
-?????????????????????????????????? 1 ????????
-???????????? ????????????

***??????????????? ???? 081-8271442***