ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบเสื้อกีฬา(กรุงเทพ)

2014.01.04

ประเภทธุรกิจ ออกแบบลายเสื้อกีฬา
ตําแหน่ง DESIGNER
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ-ปทุมวัน

Detail

สวัสดิการ -โบนัส -ประกันสังคม

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ22-27
  • ภาษาไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ????????
-??????? ???????????22-27??
-?????.??????????????????????????? ?????????????????????
-???????????????? Illustrator, no rx Photoshop ??????????????
-??????????????????????????????????????????????????
-??????????????????????


***??????????????? ???? 081-8271442***