*** รับด่วน Service Engineer – บ.ญี่ปุ่นด้านพลังงาน/เครื่องจักร – ออฟฟิศกทม. ***

2014.06.23

ประเภทธุรกิจ Trading Power system & power plant spare part
ตําแหน่ง Service Engineer
เงินเดือน 17000-30000
สถานที่ทํางาน Plernjit , Bangkok

Detail

- To support and control predit maintenance works - Visit gas tuebine and GTCC power plants

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-27
  • ภาษาGood command in English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?.????? ???????? ???. ??????????????-????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Service Engineer ??????

1.?????????????? ?????????? ???? 22-27 ??
2.???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.????????????????????????????
4.???????????????????????????????????????????

*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454 ????????????????? khanittha@pcmt.in.th ***