เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เพศหญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี/จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้/สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ณัฐนันท์ โทร 081-8392314

2014.06.25

: ( ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษา
  • ภาษา
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ
  • อาศัยอยู่ในประเทศ

????????????????????
-??????? ??????????? 22-30 ??
-??????????????????????????, ampoule ?????????, ed ?????????????????????????
-?????????????????? ????????????????????????? 1 ????????
-??????????????????????
-?????????????????????

????????????????????-?????
???? 8.30-17.30 ?.

??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314
???????????????????????????????? nattanan@personnelconsultant.co.th