!!!รับด่วน Sales ใช้ภาษาญี่ปุ่น!!!

2014.06.26

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - OIL & MINING & ENERGY
ตําแหน่ง SALES JAPANESE
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และระดับภาษา
สถานที่ทํางาน กรุงเทพและชลบุรี

Detail

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคนไทยและญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-28
  • ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ???????? 2 ???? ?????????????????????
????? ?-? ???????????????????????????????????
?????????
- ??????????
- ???????????
- ????
- ?????
- ???????????

?????????
- ???????
- ???? 24-28 ??
- ????????????? ??? ???? ????? ???????????????????????
- ???????? ???????????????


(????????????????????????????????????? ??????????????????????????)
???????????? 081-916-1569, buy viagra 02-2608454 (???)