รับด่วน Admin&Hr//ใช้ภาษาญี่ปุ่น//ทำงานที่อยุธยา

2014.06.26

ประเภทธุรกิจ ELECTRICAL PRODUCTS
ตําแหน่ง Admin&Hr
เงินเดือน 20,000-70,000 บาท
สถานที่ทํางาน บางปะอิน อยุธยา

Detail

ติดต่อประสานงานในบริษัท

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ26-40 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ???????????????????????????? ???????? ??????
????????
????? ?-?(????????????????????)
?????????
1.????????????????-????????????????-??????
2.????????? ??????????????? ?????????? ?????????????????????
3.???????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????

?????????
- ??? ???????????
- ???? 26-40 ??
- ????????????? ??? ???? ????? ??????????, site ???????????????????

(????????????????????????????????????? ??????????????????????????)
???????????? 081-916-1569,02-2608454 (???)