รับสมัครตำแหน่ง ธุรการ/งานสัญญาจ้าง 5เดือน/ผู้หญิงเท่านั้น/มีประสบการณ์ด้านบุคคล,ธุรการ/ทำงานที่อโศก

2014.10.29

ประเภทธุรกิจ REGIONAL OFFICE
ตําแหน่ง ธุรการ
เงินเดือน 20,000
สถานที่ทํางาน อโศก,กทม

Detail

-Booking air ticket , Hotel -ดูแลงาน work permit,visa -ดูแลเรื่องการทำภาษี,เงินเดือน,ประกันสังคม

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-32
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-พอใช้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 1.???????????????
2.??????????? 32??
3.????????????????????? ?????? ????????? 1 ?? ??????
4.?????????????????????? ???????? 5?????
5.????????????????????

***????????????? ?????? (?????????) ???.02-2608454 , remedy 081-8680462 ???? e-mail : jitiporn@pcmt.in.th***