*** รับด่วนมาก…Sales Coordinator / Sales & Marketing — ประสบการณ์1-2ปี — สื่อสารอังกฤษได้ดี ***

2015.03.31

ประเภทธุรกิจ Trading - Plastics
ตําแหน่ง Sales Coordinator
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Plernjit , BKK

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ22-28
  • ภาษาGood command in English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
***********************************************************
???????????????????-????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????2 ???????? ???????? ???. ??????????? – ????? ???? 8.30-17.00 ?. ?????????????????????? Sales Coordinator ??? Sales - Marketing ????? 2 ????? ??????

1.??????????????? ?????????? ??????????? 22-28 ??
2.??????????????????????????????????????????
3.???????????????????????????????????????? ??????? ??????-?????? ??????????????????????? ??????????? 2 ????????
4.????????????????????????????
5. *** ??????????????????????????????????????????????? SAP ?????????????????? ***

*** ??????????????????????????????????????????? ***

************************************
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454
????????????????? khanittha@pcmt.in.th
*********************************************