*** เปิดรับ–Procurement (USA market) — ประสบการณ์ตรง1-3ปี — สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ***

2015.03.04

: ( ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษา
  • ภาษา
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ
  • อาศัยอยู่ในประเทศ
ประเภทธุรกิจ Trading Foods
ตําแหน่ง Procurement
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน Silom, BKK

Detail

Coordinator to US customer , shipment control

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ24-30
  • ภาษาGood command in English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
***********************************************************
???????????????????-??????????? ????????????????????????????????? ???? ???. ??????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Procurement (USA market) ????? 1 ????? ??????
1.????????????? ?????????? ??????????? 24-30??
2.??????????????????????????????????????????
3.??????????????????????????????????? ??????-?????? ??????????? 1-3 ??
4.????????????????????????????
5. *** ???????????????????????? ?????????????????? ***
************************************
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454
????????????????? khanittha@pcmt.in.th
*********************************************