** รับด่วน–ตำแหน่ง Merchandiser — ประสบการณ์เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย/แฟชั่น — **

2015.03.13

ประเภทธุรกิจ Apparel/Fashion/Clothes
ตําแหน่ง Merchandiser/Buyer
เงินเดือน 15000-40000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาGood command in English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????) ?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
*** ?????? ??? ????????????????? ***

***********************************************************

??????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? (??????????????????) ???. ??????????? – ????? ???? 9.00-18.30 ?. (2 ?????????????)?????????????????????? Merchandiser ????? 1 ????? ??????

1.???????/??? ?????????? ??????????? 25-35 ??
2.??????????????????????????????????????????
3.???????????????????? Merchandiser , tadalafil Buyer ?????????????????????????? 1-3 ??
4.??????????????????????????

************************************

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

????????????????? khanittha@pcmt.in.th / khanittha@personnelconsultant.co.th