** เปิดรับ–Sales Coordinator หลายตำแหน่ง –ทำงานจันทร์-ศุกร์ — สีลม/สาทร/เพลินจิต ***

2015.03.17

ประเภทธุรกิจ Trading - Import-Export
ตําแหน่ง Sales Coordinator
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok-Silom-Sathorn-Plernjit

Detail

- Import&Export process - Documentary for support sales team - Coordinator with customer - etc.

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ20-28
  • ภาษาGood communicate in English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????) ?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
*** ????????? ????????????????? ***

***********************************************************

????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ???. ??????????? – ????? ???? 8.00-17.00 ?.

?????????????????????? Sales Coordinator ????? 4 ????? ??????

1.??????????????? ?????????? ??????????? 21-28 ??
2.??????????????????????????????????????????
3.???????????????????????????????? ??????-?????? ????????????????? 2-3 ??
4.????????????????????????????
5. *** ?????????????????? ***

************************************

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

????????????????? khanittha@pcmt.in.th / khanittha@personnelconsultant.co.th