ล่าม(ภาษาญี่ปุ่น)//เพศชายหรือหญิง//ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่//ประจำงานนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

2015.03.19

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่าม (แผนกเซลส์)
เงินเดือน 18,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-40ปี
  • ภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????????????????????????? ???????????????????? ?.?????
???????????????????????????????????? (?????????) ???????????????

-?????????????? ??????????? 40??
-???????????????????????? ????????????
-??????????????????????
-??????????????????????? (?????3??????)

***?????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ????????????? piyanan@personnelconsultant.co.th