เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน// เพศ หญิง //สถานที่ทำงาน อโศก //สนใจติดต่อ เจล(ชินาภรณ์) 098-2591483

2016.01.08

ประเภทธุรกิจ TRADING-MEDICINE
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR
เงินเดือน 23000
สถานที่ทํางาน ASOKE

Detail

COORDINATE

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ-26
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ??????? : ??????????????????????
??? : ????
???? : ??????? 26 ?? ????????????????????????????????2??
????????? : ????????
??????????????? : ????? 5???/???????
???????????? : ???? (???????)

?????????
- ?????????????????????????????????????? ????????? 2??
- ??????????????????? ??????????????????????/??????????????????
- 15, cialis 000 - 23, stuff 000 ???


**????????????????????????????? ???(????????) 098-2591483
???? ?????????? chinaphorn@personnelconsultant.co.th