ล่ามภาษาญี่ปุ่น (จ.ราชบุรี) ติดต่อคุณณัชชา 087-069-0888

2016.01.13

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 30000-38000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จ.ราชบุรีได้

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ<35
  • ภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
-????
-???? :??????? 35 ??
-????????????????????? ????????????
-??????????????????????????????????????????????
-??????????? ????? 3 ??????
-??????????????????? ????????????????????? ?.??????????
-????????? 300000-38000

????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
????????????? ?????????????????????? ??? Audit ISO ???

?????????
?????????
??????????
????????
????????????
?????????????????
???????????
????????????????

#?????????????????? : ??????????????????????????????????? (?????????????)

??????????????? ??????????? ???????? 087-069-0888, capsule 02-260-8454 ??????? resume ????? natcha@pcmt.in.th