รับสมัคร IT SUPPORT***ทำงานที่สมุทรสาคร***เพศช/ญ***เงินเดือน 20000-30000***ทำงานจันทร์-ศุกร์

2016.01.15

ประเภทธุรกิจ โรงงาน
ตําแหน่ง IT
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน สมุทรสาคร

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ27-40 ปี
  • ภาษา

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
????????????????? ??????????????????????????????? PVC, decease TPE, online TUBE, PROTECTOR

??????????
1.??????/????
2.???????????-?????
3.????????????????????
4.???? 27-40 ??


??????????????????? kesinee@personnelconsultant.co.th

?????????????????????? ???? / ?????? 089-8165611