รับด่วน..ตำแหน่ง HR. MANAGER..ทำงานใกล้บีทีเอสเพลินจิต..สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพศชาย/หญิง

2016.01.22

ประเภทธุรกิจ โลจิกติกส์
ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน 50000
สถานที่ทํางาน เพลินจิต

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ30-50
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????.??????????????????????????

?????????
1.??????/????
2.??????????? 50 ??
3.????????????????????-????? ???? ?????????????? ???????????????
4.???????????????? 50000 ???
5.??????????????????????
6.???????????????????????

??????????????? kesinee@personnelconsultant.co.th
?????????????????????????????
?????? / ???? 089-8165611