ด่วน ! ตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำงานที่โคราช (อ.โชคชัย – นครราชสีมา)

2016.01.29

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ทํางาน โคราช (อ.โชคชัย - นครราชสีมา)

Detail

-

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-35
  • ภาษาN3-N1

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed Business: ?????????????????????????????????????????
Working day: ????????? - ????????  ????????????????????
Qualifications:
- ?????????????. - ?????????????? ???????????
- ???????/???
- ???? 21-35 ??
- ????????????? ??? ??????????????????????????????? N3-N1

  • ???????????????????????


** ???????????????????????????????????? ??????????????????? 21 (BTS ????/ MRT ????????) ?????????????????????? - ???????? **
Contact: ?Yok
Tel: 089-9233127, ampoule 02-2608454
E-mail: chenchira@personnelconsultant.co.th