่JAPANESE COORDINATOR & INTERPRETER : FEMALE 25Y. / JAPANESE SPEAKING / BKK /30-32K.

2016.04.08

ไทย : หญิง ( 25 ปี)

หมายเหตุ

*** สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ขนิษฐา 081-8680461 หรือ khanittha@pcmt.in.th ***

  • ระดับการศึกษาBACHELOR'S DEGREE : BUSNINESS MANAGEMENT WASEDA UNIVERSITY : JAPANESE LANGUAGE
  • ภาษาENGLISH : GOOD JAPANESE : GOOD
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ1.JAPANESE COORDINATOR 2.INTERPRETER
  • อาชีพหลัก1.JAPANESE ASST. 1.5 YEARS
  • เงินเดือนที่ต้องการ30000-32000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการBANGKOK
  • อาศัยอยู่ในประเทศTHAILAND