๋Japanese Coordinator : Male 24 Y. / Speaking English & Japanese / Bangkok-20,000THB.

2016.12.22

ไทย : ชาย ( 24 ปี)

หมายเหตุ

** สนใจสอบถามเพิ่มเติม ขนิษฐา 081-8680461 khanittha@pcmt.in.th **

  • ระดับการศึกษาBachelor's Degree : Communication Arts (Chiangmai University)
  • ภาษา1.Good in English 2.Good in Japanese
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ1.Event Coordinator 2.Broadcasting 3.Receptionist
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ20,000THB
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการBangkok
  • อาศัยอยู่ในประเทศThailand


- Candidate is a half blood (Thai & Japanese)
- Candidate can speaking in English & Japanese.
- A few experience in coordinator & editor.
- Can start working immediately.