” สวัสดีปีใหม่ 2560 “

2016.12.28

สวัสดีปีใหม่ 2560


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้ท่านและครอบครัว


ประสบแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดปีใหม่นี้


และขอขอบพระคุณด้วยใจจริงที่สนับสนุนบริษัทเสมอมา


HAPPY NEW YEAR 2017