ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ชาย/หญิง) ประจำโรงงานที่โคราช

2017.02.08

ประเภทธุรกิจ Manufacturing Electronic part
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน As per company structure Max 45,000 THB
สถานที่ทํางาน Korat - Nakornrachsima

Detail

ล่ามในโรงงาน และที่ประชุม สนับสนุนงานแปลเอกสาร และประสานงานต่างๆ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-35
  • ภาษาJapanese language N3-N1

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ผลิตและส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Big Organization)
ทำงานที่โคราช - นคราชสีมา จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ตามปฏิทิน ประมาณ 2 เสาร์/เดือน (8.00 - 17.00 น.)
บริษัทมีสวัสดิการ: รถรับส่ง
(เส้นทาง: โชคชัย ด่านเกวียน ปักธงชัย ตัวเมือง วังน้ำเขียว หนองกี่ หัวทะเล และเส้นทางอื่นๆ)
สวัสดิการ ภาษาญี่ปุ่น: N3= 9,000 THB, N2=12,000 THB, N1= 15,000 THB

คุณสมบัติ
- สัญชาตืไทย
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
- จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทางด้านงานล่ามและแระสานงานภาษาญี่ปุ่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานที่โคราชได้
** สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-8680465, E-mail: panumas@pcmt.in.th **