++ TRAINING IN JAPAN: MANAGEMENT TRIANGLE . ++

2017.08.24

ประเภทธุรกิจ ผลิตวัตถุดิบทางด้านหาร และร้านขายซูชิสำหรับนำกลับบ้าน
ตําแหน่ง Management Trainee
เงินเดือน 60,000 THB
สถานที่ทํางาน เทรนงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี และกลับมาช่วยสาขาในประเทศไทย/ใกล้เคียง

Detail

-

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-28
  • ภาษาJapanese Speaking N3

สำหรับผู้ที่สนใจการเทรนงานที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับ 4 อัตรา
เงื่อนไขการจ้างงาน: พนักงานประจำ หลังเทรนงาน 3 ปีที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาช่วยงานในไทยหรือประเทศใกล้เคียง
ประเภทธุรกิจ: ผลิตวัตถุดิบทางด้านหาร และร้านขายซูชิสำหรับนำกลับบ้าน
เวลาทำางาน:
* สำนักงานใหญ่ ทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ (8.30-17.30)
* ร้าน ทำงาน 8 ชั่วโมง/ วัน ตามตารางงาน
ในหนึ่งปีจะมีวันหยุด 105 วัน
( รวมการลาพักยาวอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของไตรมาส
มีลาหยุดแบบได้เงินเดือน ลาคลอด ลาเลี้ยงลูก ลาไปดูแลผู้สูงอายุ)

Work place:
สาขาร้าน:ในประเทศญี่ปุ่น: โตเกียว คานาคาว่า จิบะ ไซตามะ อิบาระงิ กุมมะ มิยางิ
ต่างประเทศ: เวียดนาม ไทย
เฮดออฟฟิส: โตเกียว

Position: Management Trainee .
ท่านจะมีความสามารถติดตัวตามข้อความด้านล่างนี้ โดยผ่านทางผู้จัดการร้าน
①การควบคุมบริหารผลประกอบการณ์
รักษาผลกำไรและเพิ่มจำนวนลูกค้า ระดับความสดและดูแลจัดวางแสดงสินค้าให้มีรูปลักษณ์ที่ดี ให้ "สมกับที่เป็นร้านซูชิของจิโยดะ"
เพื่อที่จะทำให้เป็นร้านที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและอยากที่จะกลับมาซื้ออีก
②ควบคุมสภาพ
จะต้องรักษามาตรฐานและทำให้คงอยู่ต่อไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้ตั้งไว้ ให้กับทางร้าน(สถานที่ขาย) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ดูแลสนับสนุนในเรื่องของ
- ระดับความสดและดูแลจัดวางแสดงสินค้าให้มีรูปลักษณ์ที่ดี
- ต้องมีการทำแผนในการกำหนดปริมาณและระยะเวลาในการผลิตเพื่อไม่ให้สินค้าขาด
- ลูกค้า
- ความสะอาด18
- การจัดการ ในเรื่องของอนามัย
- การจัดการกับเงินสด เป็นต้น
③การจัดการในเรื่องแรงงาน
ต้องทำให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและฝึกสอนพนักงาน หลังจากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการย้ายส่วนงานไปยังฝ่ายอื่นตาม สภาพการณ์ ความเหมาะสมของบริษัทหรือตามความต้องการของเจ้าตัวเอง
●สำนักงานใหญ่:จะทำในส่วนของ ฝ่ายบุคคล การจัดการ แผนการบริหาร การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใหม่ การหาวัตถุดิบเข้ามาใช้ ธุรกิจในต่างประเทศ
●ประเภทร้าน: ร้านขายซูชิสำหรับนำกลับบ้าน ซูชิโต๊ะหมุน ร้านแบบมีผู้จัดการในร้านแบบยืนกินซูชิ ร้านที่ไม่มีผู้จัดการร้านที่จัดการได้โดยหลายๆร้าน ร้านในหลายๆสาขาที่จัดการโดยหัวหน้าแต่ละเขต การควบคุมหัวหน้าเขตโดยหัวหน้าฝ่าย

** Start working on: January 2018 **

Salary: 60,000 บาท

สวัสดิการ:
ค่าล่วงเวลา
ค่าเดินทาง จ่ายตามจริง
ประกันการจ้างงาน
ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน
ประกันสุขภาพ
ประกันสวัสดิการและบำนาญ
เงินโบนัส
พนักงานใหม่ที่เข้ามาฝึกงานนั้น ในการฝึกเพื่อที่จะได้เป็นผู้จัดการร้านนั้นจะต้องฝึกการเป็นผู้จัดการร้านหลังเข้ารับตำแหน่ง และฝึก บริหารควบคุม ฝึกงานในต่างประเทศ เป็นต้น
* บริษัทไม่มีสวัสดิการที่พักพนักงาน แต่สามารถช่วยจดหาที่พักสำหรับพนักงานให้ *

โปรเจคนี้จะจัดตารางนัดสัมภาษณ์ ที่กรุงเทพฯ 12-14 กันยายนนี้
หากสนใจ สามารถสมัครได้ภายใน 30 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือจบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้
- เพศชายหญิง
- อายุไม่เเกิน 28 ปี
- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N3 ขึ้นไป
- สามารถเริ่มงานในเดือน January 2017 ได้
- ไม่มีโรคประจำตัว

ติดต่อเขียนสมัครและทำแบบทดสอบ ได้ที่สำนักงานของเพอร์ซันแนลฯ
ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

สอบถามเพิ่มเติมที่ K.Bow 081-8680465/ 02-2608454
E-mail: panumas@pcmt.in.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed