รับสมัคร ด่วน!! — CIVIL ENGINEER — Leader Supervisor Level (ระดับสามัญวิศวกร)

2017.06.23

ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & ARCHITECTER
ตําแหน่ง CIVIL ENGINEER (สามัญวิศวกรโยธา)
เงินเดือน 30000-70000(N/A)
สถานที่ทํางาน BANGKOK

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ28-35
  • ภาษาGOOD IN ENGLISH


บริษัทญี่ปุ่นด้านออกแบบสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างมีชื่อจากประเทศญีปุ่่น เปิดรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทยอายุ 28-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
3.มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโยธา วิศวกรไซต์หรือที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. *** มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับสามัญ ***
6.เงินเดือน สูงสุด 700000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสอบถามโทร 081-8680461 / 02-2608454
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed