ส่งมอบ..จักรยานยืมเรียน เพื่อน้องๆที่ขาดโอกาส ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2017.06.23

สโมสรโรตารี่สุรวงศ์ นำโดย มร.ยาซูชิ โอดาฮาระ นายกสโมสรโรตารี่และกรรมการบริษัท             เพอร์ซันแนล คอนซันแตนท์
เป็นประธานในพิธีมอบ จักรยานยืมเรียน ครั้งที่ 117  ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


เราภูมิใจและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปัน มอบโอกาสให้น้องๆห่างไกลผ่านกิจกรรมดีดีค่ะ