ล่ามภาษาญี่ปุ่น//ยินดีรับน้องจบใหม่//ประจำงานนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

2017.07.06

ประเภทธุรกิจ ผลิตและแปรรูปอลูมิเนียม
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 25,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-40ปี
  • ภาษาญี่ปุ่น (ระดับN3 หรือเทียบเท่า)

โรงงานญี่ปุ่นผลิตและแปรรูปอลูมิเนียม อยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
เปิดรับตำแหน่งงานล่าม คุณสมบัติดังนี้

-เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40ปี
-สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (เลเวล3ขึ้นไป หรือเทียบเท่า)
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-บริษัทมีสวัสดิการค่าเดินทาง/ค่าอาหาร/ค่าครองชีพ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

***สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ปิยะนันท์ 081-8896277 / 02-2608454 หรือทางอีเมล์ piyanan@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed