รับสมัครตำแหน่ง — Marketing — บริษัทสิ่งพิมพ์

2017.07.14

ประเภทธุรกิจ Printing & Advertise
ตําแหน่ง Marketing
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Samuthprakarn

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาGood in English


บ.สื่อสิ่งพิมพ์และด้านโฆษณา มีชื่อเสียงของบ.ญี่ปุ่น สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา ดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์การตลาดในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 2-5 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.อัตราเงินเดือน 20000-40000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสอบถามโทร 081-8680461
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed