รับสมัคร — Retail Merchandise Planner — Textile Business

2017.07.24

ประเภทธุรกิจ Garment & Textile
ตําแหน่ง Retail Merchandise Planner
เงินเดือน 40000
สถานที่ทํางาน Sathorn - BKK.

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-30
  • ภาษาGood Command in English


บริษัทผลิตและส่งออกสิ่งทอ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ออฟฟิศ สาทร
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Retail Merchandise Planner จำนวน 1 อัตราดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.อัตราเงินเดือน สูงสุด 40000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสอบถามติดต่อ 081-8680461
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed