รับสมัครงาน — Japanese Consultant (N1-N2) — บ.ที่ปรึกษาการบริหารและการลงทุน — ออฟฟิศอโศก

2017.08.02

ประเภทธุรกิจ Business-Consultant
ตําแหน่ง Japanese Consultant (N1-N2)
เงินเดือน 50000-80000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Asok)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ30-40
  • ภาษาFluent in Japanese (JLPT N1-N2)


บริษัทญี่ปุ่นดำเนินการเป็นตัวเชื่อมหน่วยงานและองค์กรความร่วมมือญี่ปุ่นและสถานฑูตญี่ปุ่น
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการบริหาร การจัดตั้งบริษัทและอื่นๆ สำนักงานตั้งอยู่ อโศก กทม.
เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น) รายละเอียดดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีประสบการณ์ทำงาน Set up company หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี
4.มีความรู้หรือประสบการณ์ กฎหมายแรงงาน / มีประสบการณ์ทำงานในญี่ปุ่น
5.สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (N1-N2)
6.อัตราเงินเดือน 50000-80000 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-8680461 / E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th


Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed